Strona Główna Biblia24.pl
Oprawa w skóręNowy TestamentBiblia dla dzieciMultimediaRóżne przekłady
Stary i Nowy TestamentKomentarzeLiturgia GodzinSłowniki / Encyklopedie
Biblia ze skorowidzem

biblia24.pl jest serwisem skierowanym do osób zainteresowanych słowem Bożym. Pełni funkcję vortalu o Biblii. Tutaj znajdziesz wszystko co dotyczy Pisma Świętego. Każdy użytkownik, może zamieścić na tej stronie swoje refleksje, podzielić się swoim doświadczeniem.

Zachęcamy do wspólnego redagowania naszej strony, która jest przeznaczona dla wszystkich, którzy słuchają, kochają i uczą się żyć Słowem Bożym.

Jeżeli chcesz zamieścić tutaj swoją refleksję, świadectwo lub doświadczenie mocy Słowa, prześlij je na adres biblia24@biblia24.pl

czym jest Biblia

2 kwietnia 2008r | autor: ks. Maciej Basiuk

czym jest BibliaBiblia księga święta dla nas chrześcijan. Księga, która, jak wierzymy, ma dwóch autorów. Tym pierwszym najważniejszym jest sam Bóg. Drugim jest człowiek. Nie chodzi tu o jakąś jedną osobę. Było tych osób sporo. Tym bardziej, że Pismo Święte nie powstało w jednym momencie, ale jego powstawanie miało miejsce na przestrzeni wielu wieków. Pierwsze spisane fragmenty pochodzą z czasu początków monarchii w Izraelu, czyli z X w. przed Chr. Natomiast ostatnie teksty Nowego Testamentu z początku II w. Tak więc czas powstawania obejmuje ponad 1000 lat. Dzieło, które powstawało tak długo, żeby zachować jedność myśli potrzebowało właśnie Boga za głównego autora, ponieważ On jest wieczny. Na czym więc polegała rola ludzi w powstawaniu Pisma Świętego? Czasami możemy spotkać obrazy przedstawiające autorów biblijnych piszących święte księgi, na których ramieniu siedzi ptak i dyktuje im do ucha co mają napisać. Nie tak było jednak z powstawaniem Biblii. Bóg obdarzając natchnieniem autorów biblijnych nie zniewalał ich, ale korzystał z ich talentu oraz posiadanej przez nich wiedzy, aby przekazać prawdy, które chciał ludziom objawić.

Warto w tym miejscu zastanowić się nad tym, cóż takiego Bóg chciał ludziom przekazać, czyli co możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Tym czymś jest prawda o istnieniu Boga, o Jego działaniu w życiu ludzi, o Jego miłości i trosce względem człowieka. Dlatego też Pismo Święte nie jest podręcznikiem biologii, zoologii, geografii czy historii. Jeżeli byśmy chcieli traktować Biblię jako podręcznik, to jest to podręcznik historii zbawienia, czyli podręcznik, który uczy nas na przykładzie różnych postaci na przestrzeni wieków, jak dostrzegać obecność Boga, jak odkrywać Jego wolę i jak ją realizować w swoim życiu.

W związku z tak długim powstawaniem Pisma Świętego, a następnie z czasem jaki upłynął od jego powstania do naszych czasów, może rodzić się pytanie: skąd mamy pewność, że jest to wciąż ten sam tekst, że nie został przez kogoś zmieniony. W tej kwestii przychodzą nam z pomocą zbiory archiwalne, a także wykopaliska archeologiczne. Do XX w. najstarsze znane nam manuskrypty pochodziły z około X w. Natomiast w XX w. głównie dzięki odkryciom w Qumran zostały odnalezione zwoje zawierające większość ksiąg Starego Testamentu, które pochodzą z okresu od III w. przed Chr. do I w. po Chr. I co jest bardzo istotne są one w dużej mierze zgodne z tymi tekstami ze średniowiecza. Tak więc można powiedzieć, że na przestrzeni około 1000 lat Pismo Święte było bardzo uważnie i dokładnie przepisywane. Tak więc chociaż nie posiadamy oryginałów ksiąg biblijnych, to możemy być pewni, że znamy je w bardzo dużym stopniu dzięki zachowanym odpisom (zmiany jeżeli są – są marginalne).

wszystkie

copyright © emmanuel.pl 2008